Facebook Instagram
Szukaj

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

24.02.2015

W imieniu Zarządu Rugby Klubu Sparta Jarocin informujemy, że w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 20.30 w sali konferencyjnej Hotelu Jarota przy ul. Sportowej 6, odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków naszego klubu. Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności klubu za 2014 rok.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Prezentacja sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2014.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja i uwagi do sprawozdań.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Rugby Klubu Sparta Jarocin za 2014 rok.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rugby Klubu Sparta Jarocin za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
 13. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Klubu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statut Klubu.
 15. Dyskusja, sprawy bieżące, wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.
Wspieraj spartę
Kliknij i poznaj sposoby na wsparcie najprężniej rozwijającego się klubu w Wielkopolsce.