Facebook Instagram
Szukaj
Fot. Michał Narojczyk

Wspomóż Akademię

Zapraszamy do wspierania Akademii Rugby Klubu Sparta Jarocin. Pomóż najmłodszym rugbistom naszego klubu. Przekaż część swojego dochodu jako darowiznę na konto stowarzyszenia i wesprzyj tym samym nadzieje Sparty i polskiego rugby.

Rugby Klub Sparta Jarocin działa realizując cele pożytku publicznego w zakresie poprawy kultury fizycznej najmłodszych/upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu. Dokonując darowizny pieniężnej na rzecz Akademii pomagasz wyposażyć naszych podopiecznych w niezbędny do treningów sprzęt, a także dofinansować  zorganizowanie turniejów, wyjazdy, szkolenia oraz opłacić niezbędne sale treningowe.

Kwotę dokonanej na rachunek bankowy darowizny możesz odliczyć od swojej podstawy  opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Warto jednak pamiętać, że wartość darowizn, które można odliczyć nie może przekroczyć w danym roku, w przypadku osób fizycznych – 6% uzyskanego dochodu, zaś w przypadku osób prawnych – 10% uzyskanego dochodu.

Podstawa prawna
„Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych” (Art. 26, ust. 1, pkt 9a), 
„Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych” (Art. 18, ust. 1, pkt 1)
w związku z „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Art. 4, ust. 1)

Przykład sposobu odliczenia darowizny
Jeśli w 2013 roku otrzymalibyśmy przychody w kwocie 70.000,00 zł, zaś koszty ich uzyskania wniosłyby 45.000,00 zł, nasz dochód ukształtowałby się na poziomie 25.000,00 zł (70.000–45.000). Dodatkowo zakładamy, że nasze roczne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosłyby 3.000,00 zł. Zatem nasz dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne wyniósłby 22.000,00 zł (25.000-3.000). Biorąc pod uwagę limit odliczenia darowizn (6% dochodu) nasza maksymalna wartość darowizny podlegającej odliczeniu w ciągu roku wyniosłaby 1.320,00 zł. Zatem jeżeli w roku 2013 przekazalibyśmy na rzecz stowarzyszenia działającego w zakresie OPP 2.000,00 zł, to tylko o 1.320,00 zł możemy zmniejszyć podstawę opodatkowania w zeznaniu rocznym. Natomiast jeżeli kwota przekazana na konto organizacji nie przekroczyłaby (w tym przypadku) 1.320 zł to moglibyśmy rozliczyć całość. Zatem wspomagając podopiecznych naszego Klubu możesz zmniejszyć wpłacany do urzędu podatek dochodowy.

Jeśli podjąłeś decyzję o wsparciu Klubu nie możesz zapomnieć o wypełnieniu załącznika PIT/O do zeznania rocznego, w którym wskazujesz zarówno kwotę dokonanego odliczenia jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych.


Wpłaty:

Wpłat należy dokonywać na konto:
Rugby Klub Sparta Jarocin
ul. Świętokrzyska 12
63-200 Jarocin
nr konta: 72 8427 0009 0026 9999 2000 0001
z dopiskiem: „Darowizna na cele statutowe”
Z góry dziękujemy za wsparcie.

 

Wyjaśnienie:
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatnik dokonujący za pośrednictwem banku wpłat na organizacje działające w zakresie OPP (niekoniecznie będące sensu stricte OPP), może odliczyć sobie w zeznaniu rocznym (PIT lub CIT) określony procent od dochodu (6% lub 10%). Żeby wspomóc Rugby Klub Sparta Jarocin, nie musi on posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.  Status ten jest potrzebny, aby podatnicy mogli przekazać 1% swojego podatku w zeznaniu rocznym. Wyżej wymienione darowizny różnią się tym, że jedną podatnik może odliczyć od dochodu, pomniejszając podstawę opodatkowania (6% i 10%), a druga jest procentem podatku (1%) jaki i tak płacimy do US. Zatem, jak widać obie formy wspierania organizacji mają inny charakter, uzależniony od statusu jaki posiada organizacja. W razie wątpliwości odsyłamy do ustawy o podatku dochodowym (art. 26 upfof, art. 18 updop)  oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (art. 4).

Oczywiście podatnik może skorzystać z odliczenia w rozliczeniu rocznym za rok podatkowy, w którym dokonał darowizny. Nie oznacza to, że pomocy można udzielać tylko pod koniec roku podatkowego. Klub przez cały rok generuje wydatki na wysokim poziomie, które musi pokryć dochodami, pochodzącymi w dużym stopniu od ludzi dobrego serca.

Wspieraj spartę
Kliknij i poznaj sposoby na wsparcie najprężniej rozwijającego się klubu w Wielkopolsce.