Facebook Instagram
Szukaj

Sprawozdawcze Zebranie – zmiana terminu

17.03.2017

Zarząd Rugby Klubu Sparta Jarocin informuje, iż 31 marca 2017 r. (piątek)  o godzinie 21.00 w sali konferencyjnej Hotelu Jarota przy ul. Sportowej 6 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu. Tematem zebrania będzie  przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Klubu za 2016 rok.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Prezentacja sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja i uwagi do sprawozdań.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Rugby Klubu Sparta Jarocin za 2016 rok.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rugby Klubu Sparta Jarocin za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
 13. Dyskusja na temat wydarzeń związanych z 10-leciem Klubu.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.
Wspieraj spartę
Kliknij i poznaj sposoby na wsparcie najprężniej rozwijającego się klubu w Wielkopolsce.