Facebook Instagram
Szukaj

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu

10.03.2016

Zarząd Rugby Klubu Sparta Jarocin informuje, iż 12 marca 2016 r. (sobota)  o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej Hotelu Jarota przy ul. Sportowej 6 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu. Tematem zebrania będzie  przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Klubu za 2015 rok.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Prezentacja sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2015.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja i uwagi do sprawozdań.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Rugby Klubu Sparta Jarocin za 2015 rok.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rugby Klubu Sparta Jarocin za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
 13. Zakończenie obrad.
Wspieraj spartę
Kliknij i poznaj sposoby na wsparcie najprężniej rozwijającego się klubu w Wielkopolsce.